Om de moderne ondernemer en bestuurder bij te staan bij deze  veranderingen hebben we de volgende communicatiediensten ontwikkeld:

Refocusz Challenge

Aan de basis van al onze adviezen ligt de zogenaamde Refocusz Challenge - methodiek; een scherpe maatwerkanalyse van de huidige marktsituatie en de daarbij ondersteunende communicatieactiviteiten, op basis waarvan we een heldere visie op de risico’s, de verbeterpunten en de kansen voor de toekomst geven.

Positioneren en Profileren

Wij helpen organisaties om de juiste positie in de markt te kiezen en daarbij communicatie-activiteiten te zoeken die helpen die positie op te bouwen en te versterken. En dat doen we indachtig de ‘z’ in de naam Refocusz: zinnig, zorgvuldig en zuinig.

Verandercommunicatie

We helpen organisaties om met communicatie in te spelen op noodzakelijke veranderingen, als gevolg van bijvoorbeeld acquisities, fusies, overnames en reorganisaties. Of het ‘afstoffen’ van het huidige imago.

Arbeidsmarktcommunicatie

De adviezen van Refocusz zijn toegespitst op het creëren van voorkeursposities op de arbeidsmarkt, het bijdragen aan een goede reputatie op de arbeidsmarkt en op het behouden en binden van de eigen werknemers.

Crisiscommunicatie

Zodra een organisatie wordt geconfronteerd met een incident dat om een snelle en adequate reactie vraagt, kunnen we direct bijstand verlenen en op basis van onze ervaring adviseren hoe te handelen en te communiceren.

Communicatie coaching

Refocusz helpt organisaties om leidinggevenden communicatiever te maken. Het grote voordeel daarvan is dat de organisatie daarmee in alle geledingen communicatiever en daarmee effectiever wordt.

Marketingcommunicatie

Met onze grote kennis en ervaring kunnen wij helpen bij het creëren van sterke productmerken en het aantrekken van nieuwe klanten in een snel veranderende markt.

Organisatie van de communicatie

Refocusz helpt u ook graag met de organisatie van de communicatiefunctie. Hoe kunt u deze functie zo efficiënt mogelijk inrichten? Uitbesteden of zelf doen? Desgewenst vormt Refocusz zich in uw opdracht ook snel een helder beeld van de huidige organisatie van de communicatiefunctie in uw organisatie. Tenslotte kunt u bij ons ook terecht voor het tijdelijk invullen van de communicatiemanagement rol.

Communicatiemiddelen

Refocusz helpt graag bij de produktie van efficiënte communicatiemiddelen. Van eenvoudige folders tot ingewikkelde jaarverslagen en van succesvolle presentaties tot indringende communicatie via social media: Refocusz kan u snel en efficiënt van dienst zijn dank zij ons uitgebreide netwerk van hoogwaardige communicatiespecialisten op alle onderdelen van het vak. Desgewenst ondersteunen wij u ook graag bij allerlei huisstijlkwesties en bij landelijke en Europese aanbestedingen op het terrein van de communicatie. Vraag gerust naar de verschillende mogelijkheden.